OEDEEMTHERAPIEN MANUALE DRAINAGE LEDUC, COMPRESSIETHERAPIE, LYMFETAPING, PRESSOTHERAPIE

Opleiding bij Prof. Leduc VUB

Evacuatie van oedeem zowel van lymfatische of veneuze oorsprong, met een zachte manuele techniek eventueel aangevuld met meerlagige bandages of compressiekous. Deze behandeling wordt uitgevoerd bij patiënten met zwelling ten gevolge van een ongeval, (borst)operatie, circulatoire stoornissen, …

Lymfetaping maakt gebruik van het liftend effect van de tape, waardoor ‘rimpels’ op de huid ontstaan, hierdoor kan het lymfevocht zich makkelijker verplaatsen van ‘hogedrukgebieden’ naar ‘lagedrukgebieden’. Pijn vermindert en de lymfatische stroming wordt verbeterd.

Na een varicectomie, of een aderspatoperatie, is het raadzaam om via machinale pressotherapie de afvoer van bloed uit de benen te stimuleren, samen met het dragen van compressiekousen. Deze therapie start best zo snel mogelijk na de ingreep.