HANDREVALIDATIE

De handrevalidatie is speciaal gericht op de revalidatie van letsels aan pols en hand. Na een operatie of ongeval, waarbij botten, pezen of zenuwen beschadigd kunnen zijn, is een snelle en correcte revalidatie van groot belang.

Handletsels kunnen op uiteenlopende manieren ontstaan en de behandelingen zijn dan ook zeer variërend. Toch hebben alle letsels één gemeenschappelijke eigenschap en dat is het belang van een goede en tijdige handrevalidatie. Het doel van pols- en handrevalidatie is de verschillende functies van uw hand zo snel mogelijk herstellen om het risico op een restletsel tot een minimum te beperken. Zo wordt de terugkeer naar uw werk, zelfstandigheid, hobby’s en sport eveneens gestimuleerd. Handrevalidatie vraagt van uw therapeut specifieke kennis en vaardigheden, hiervoor werden diverse opleidingen aan de KUL en UGent, gevolgd.