Wanneer krijg je je behandeling terugbetaald?

  • Je behandeling moet voorgeschreven zijn door een erkende arts (of tandarts).
  • Je behandeling start binnen de twee maanden na het voorschrijven door je arts, of voor het verstrijken van de termijn die door je arts uitdrukkelijk is vermeld.
  • Er wordt één behandeling per dag terugbetaald, behalve in uitzonderlijke situaties.

Hoeveel betaal je voor een behandeling?

Dit hangt af of je behandelaar geconventioneerd is of niet. Wat is het verschil:

  • Geconventioneerde zorgverleners
    Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
  • Niet-geconventioneerde zorgverleners
    Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium. Een niet-geconventioneerde kinesist mag supplementen vragen, die je niet terugbetaald zal krijgen.

 

In onze praktijk zijn alle kinesisten geconventioneerd. De officiële tarieven vind je hier terug:

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/kine-nl.aspx

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Dit hangt af van de problematiek, bij een ernstigere aandoening (na een operatie bvb) zal de terugbetaling hoger zijn dan bij een lichter probleem. De terugbetaling hangt ook af van het feit of je kinesist geconventioneerd is of niet: Bij een niet-geconventioneerde kinesist krijg je 25 % minder terugbetaald (behalve als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming).

Hoeveel je precies terugbetaald zal krijgen vind je ook op bovenstaande link

Let wel, onder welk stelsel je met je probleem valt wordt door de overheid vastgelegd. Normaal gezien doen wij de aanvraag maar we moeten de regels van de mutualiteit volgen. De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet nog steeds een goedkeuring geven. We geven je hierrond graag uitleg

Het aantal behandelingen dat je per jaar kan krijgen is NIET beperkt, wel zal je persoonlijk aandeel meer worden na je 18de of 60ste behandeling (naargelang het stelsel en het aantal pathologieën waarvoor je behandeld werd)

Hoe zit dat met betaling?

We geven je, voor de gekregen behandelingen, een getuigschrift dat je bij de mutualiteit binnen moet brengen. Dit is meestal op het einde van de behandeling. Betreft het een langere reeks behandelingen dan maken we een tussentijds getuigschrift. Als je wil kan je ook per keer afrekenen. Na betaling ontvang je van ons het vereiste getuigschrift.

Om een terugbetaling te krijgen is steeds een voorschrift nodig (tenzij er iets anders op het getuigschrift vermeld staat (voorschrift bijgevoegd aan het attest van …. Met een datum))

Scheur het voorschrift er in elk geval NOOIT af.

Je kan bij ons betalen met bankcontact, payconic, overschrijving of cash..